Европейската комисия обяви официално предложение за завишена авансова подкрепа на земеделските стопани във връзка с вълните на суша, засегнали Европа

Европейската комисия обяви официално предложение за завишена авансова подкрепа на земеделските стопани във връзка с вълните на суша, засегнали Европа

Държавите Членки ще имат възможност да обосноват по-висок процент авансови плащания по директните плащания и плащания за развитие на селските райони за земеделските стопани в техните страни. За целта ДЧ, засегнати от неблагоприятни климатични условия, трябва да...
ОСП 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план

ОСП 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план

Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на селските райони. Това стана ясно по време на първата дискусия с...
Копа-Коджека: Увеличението на големината на Комисията по земеделие в ЕП показва важността на сектора

Копа-Коджека: Увеличението на големината на Комисията по земеделие в ЕП показва важността на сектора

Увеличението на броя на местата в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент от 46 на 48 илюстрира стратегическото значение на селското стопанство. Това каза Пекка Песонен, генерален секретар на най-голямата в Европа фермерска...
На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г.

На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г.

На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г., а делът на площите с биологично земеделие се е увеличил в ЕС Показателите на Общата селскостопанска политика (ОСП) допринасят за...
Комисар Хоган ще обсъди Бюджета на ЕС за 2020 г. с евродепутатите в COM AGRI

Комисар Хоган ще обсъди Бюджета на ЕС за 2020 г. с евродепутатите в COM AGRI

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган ще присъства на следващото заседание на ресорната Комисия в Европейския парламент, по време на което ще бъде обсъден Бюджетът на ЕС за 2020 г. Тази сесия е насрочена за вторник, 23 юли 2019 г. и ще се...