Дигиталните технологии и Втори стълб на ОСП са сред приоритетите на българските евродепутати

Дигиталните технологии и Втори стълб на ОСП са сред приоритетите на българските евродепутати

Модерното земеделие и използването на дигитални технологии се очертават като общ приоритет в работата на българските евродепутати Атидже Алиева-Вели и Асим Адемов, които са заместници в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в новия Европейски парламент....