Копа-Коджека: Увеличението на големината на Комисията по земеделие в ЕП показва важността на сектора

Копа-Коджека: Увеличението на големината на Комисията по земеделие в ЕП показва важността на сектора

Увеличението на броя на местата в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент от 46 на 48 илюстрира стратегическото значение на селското стопанство. Това каза Пекка Песонен, генерален секретар на най-голямата в Европа фермерска...