До 30 ноември се удължава срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

До 30 ноември се удължава срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Земеделските стопани разполагат с още един месец, за да предоставят сертификати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. пред ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Срокът за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство е...
Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Производителността на тези системи варира значително в отделните държави членки Системите за обмяна на знания и иновации в земеделието трябва да бъдат по-добре интегрирани в държавите – членки от ЕС, като ЕК е предложила конкретни стъпки в бъдещата Обща...
Органичното производство може да бъде решение за постигане на целите за устойчиво развитие

Органичното производство може да бъде решение за постигане на целите за устойчиво развитие

Ако искаме да поддържаме устойчиви хранителни системи за бъдещите поколения и да се справим с многобройните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета  включително и климатичната криза, правителствата би било разумно да възприемат практики за биологично...
Може ли ядрената енергия да е „зелена“? Планове на ЕС не го изключват

Може ли ядрената енергия да е „зелена“? Планове на ЕС не го изключват

Правителствата на Европейския съюз са на път да одобрят критерии за това кои инвестиции може да бъдат определени като устойчиви, става известно от документи на ЕС, цитирани от „Ройтерс“. Някои държави обаче вече да критикуваха правилата, смятани от тях за...
Надеждите за постигане на споразумение до края на 2019 г. в Европейския съвет относно Многогодишната финансовата рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. изглежда намаляват

Надеждите за постигане на споразумение до края на 2019 г. в Европейския съвет относно Многогодишната финансовата рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. изглежда намаляват

Надеждите за постигане на споразумение до края на 2019 г. в Европейския съвет относно Многогодишната финансовата рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. изглежда намаляват, се посочва в съобщение на агенция Европа от 16.09.2019 г. Министрите отново са отбелязали различия...