През септември 2019г. в  Хелзинки, Финландия ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие

През септември 2019г. в Хелзинки, Финландия ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие

На 24 септември 2019 г. в гр. Хелзинки, Финландия ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие, на което темата на дискусията ще бъде „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата – Насърчаване на устойчиво...
Одиторите на ЕС проверяват новите технологии за повърхностни изображения, предназначени за мониторинг на Общата селскостопанска политика

Одиторите на ЕС проверяват новите технологии за повърхностни изображения, предназначени за мониторинг на Общата селскостопанска политика

Европейската сметна палата извършва одит с цел да оцени използването от страна на ЕС на новите технологии за повърхностни изображения, предназначени за мониторинг на Общата селскостопанска политика (ОСП). По-специално, одиторите ще разгледат подкрепата, предоставена...