Вдъхновяваща идея за агроиновация от Словения: Ефективно и устойчиво използване на водата във фермата

Вдъхновяваща идея за агроиновация от Словения: Ефективно и устойчиво използване на водата във фермата

Увеличаване на производителността на селскостопанската продукция чрез повишаване на ефективността и устойчивостта на използване на водата PRO- PRODUCTION е словенска оперативна група (ОГ), която разработва и промотира система за подпомагане на решенията за напояване,...
Стратегическо планиране на ОСП: Оперативни перспективи

Стратегическо планиране на ОСП: Оперативни перспективи

За първи път в историята на общата селскостопанска политика (ОСП) се предлага интервенциите, предлагани в рамките на стълб I на ОСП (а именно доход от селското стопанство и подкрепа на пазара) и стълб II (развитие на селските райони), да бъдат комбинирани в един...