Европейският съюз продължава да e начело на глобалната борба срещу изменението на климата

Европейският съюз продължава да e начело на глобалната борба срещу изменението на климата

В Съобщение от 1 септември, ЕК препотвърди ангажимента на ЕС за ускорена амбиция за климата. Подготвяйки се за срещата на върха на ООН в Ню Йорк на 23 септември ЕК припомни, че Европейският съюз е начело на глобалните действия в областта на климата, като преговаря за...
Условността и новият модел за прилагане бяха основните теми, обсъждани на заседанието на РГ по Хоризонтални въпроси към Съвета на ЕС, проведена на 12 и 13 септември 2019 г. в Брюксел

Условността и новият модел за прилагане бяха основните теми, обсъждани на заседанието на РГ по Хоризонтални въпроси към Съвета на ЕС, проведена на 12 и 13 септември 2019 г. в Брюксел

Финландското председателство представи ревизиран вариант на текстовете от регламента относно условността и Системата за съвети в земеделието, както и Приложение 3, определящо конкретните стандарти.  Повечето ДЧ, включително България се изказаха позитивно за...