Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Производителността на тези системи варира значително в отделните държави членки Системите за обмяна на знания и иновации в земеделието трябва да бъдат по-добре интегрирани в държавите – членки от ЕС, като ЕК е предложила конкретни стъпки в бъдещата Обща...
Органичното производство може да бъде решение за постигане на целите за устойчиво развитие

Органичното производство може да бъде решение за постигане на целите за устойчиво развитие

Ако искаме да поддържаме устойчиви хранителни системи за бъдещите поколения и да се справим с многобройните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета  включително и климатичната криза, правителствата би било разумно да възприемат практики за биологично...