Депутатите имат големи надежди за новата политика на ЕС в областта на храните

Депутатите имат големи надежди за новата политика на ЕС в областта на храните

Депутатите очакват амбициозното предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика на ЕС, която да гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички европейски граждани, но без да навреди на участниците във веригата на доставки ....
Съветът информира Европейския парламент , че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП

Съветът информира Европейския парламент , че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП

Съветът информира Европейския парламент (ЕП), че не е в състояние да приеме всички изменения на бюджета на Европейския съюз (ЕС) за 2020 г., приети на пленарното заседание на ЕП проведено на 23 октомври под председателството на зам.-председателя Клара Добрев Проектите...
Заседание на земеделските комисии на ЕС

Заседание на земеделските комисии на ЕС

Конференцията се фокусира върху реформата на Общата селскостопанска политика след 2020 г., както и върху ролята на изменението на климата в селскостопанската политика. Междупарламентарната конференция за реформата на Общата селскостопанска политика (CAP2020) ще бъде...
Михаел Пилке, ЕК: До средата на 2020 г.очакваме готовност със стратегиите за ОСП

Михаел Пилке, ЕК: До средата на 2020 г.очакваме готовност със стратегиите за ОСП

На фона на предизвикателствата, които стоят пред Общата селскостопанска политика в новия програмен период, трябва да сме по-ефективни със средствата и проектите, които създаваме. Това заяви Михаел Пилке от Главна дирекция Земеделие на Европейската комисия в рамките на...
Бюджетът на ЕС за 2020 г.: повече средства за климата

Бюджетът на ЕС за 2020 г.: повече средства за климата

Евродепутатите добавиха повече от 2 млрд. евро към предложението на Комисията за защита на климата  Бюджетът за 2020 г. трябва да бъде „мост към бъдещето на Европа“, да инвестира в създаването на работни места, наука и подкрепа за младите  Преговори със Съвета на ЕС...