ОСП след 2021: Стопаните ще получават директни субсидии за доброволно освобождаване на земя за биоразнообразие

ОСП след 2021: Стопаните ще получават директни субсидии за доброволно освобождаване на земя за биоразнообразие

Селските стопани ще може да се включат в екосхема по Първи стълб на Общата селскостопанска политика и да освободят част от земята си от производство, така че тя да послужи за опазване на биологичното разнообразие. По екосхема във Втори стълб на ОСП стопаните ще може...