Догодина ще има прием по осем мерки на ПРСР 2014–2020

Догодина ще има прием по осем мерки на ПРСР 2014–2020

Министерство на земеделието, храните и горите публикува проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014–2020 за 2020 календарна година. Предвидено е да бъдат отворени приеми на докумени по следните подмерки: 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по...
Писмените отговори на Франс Тимерманс на въпроси на членовете на ЕП преди изслушването му, насрочено за 8 октомври, показват, че възнамерява да бъде „добър ръководител на зелената сделка“

Писмените отговори на Франс Тимерманс на въпроси на членовете на ЕП преди изслушването му, насрочено за 8 октомври, показват, че възнамерява да бъде „добър ръководител на зелената сделка“

Писмените отговори на Франс Тимерманс на въпроси на членовете на ЕП преди изслушването му, насрочено за 8 октомври, показват, че възнамерява да бъде „добър ръководител на зелената сделка“, която ще определи визията и стратегията на европейското земеделие през...
Опростяване на контрола на трансакциите, като част от Предложението за Регламент за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Опростяване на контрола на трансакциите, като част от Предложението за Регламент за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Опростяване на контрола на трансакциите, като част от Предложението за Регламент за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП (Хоризонтален регламент), беше обсъдено на заседанието на Работна група АГРИФИН на 02 октомври 2019 г. в Брюксел. След дебатите от...