Пет страни подкрепиха БГ декларацията за запазване на Преходната национална помощ

Пет страни подкрепиха БГ декларацията за запазване на Преходната национална помощ

Пет страни подкрепиха декларацията на България, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ. Документът беше представен по време на...
На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 12 ноември финландското председателство на Съвета на ЕС представи предложенията си относно някои аспекти на Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., по-специално свързани с околната среда и климата и директни плащания.

На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 12 ноември финландското председателство на Съвета на ЕС представи предложенията си относно някои аспекти на Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., по-специално свързани с околната среда и климата и директни плащания.

Предложенията включват някои разпоредби от Регламента за стратегическите планове по ОСП. Освен това финландското председателство продължава своите усилия за постигане на напредък в преговорите, като се очаква Съветът по земеделие на 18 ноември да обсъди разходите на...