Предложение: Всяка държава сама да определя бюджет за еко схемите в ОСП 2021-2027

Предложение: Всяка държава сама да определя бюджет за еко схемите в ОСП 2021-2027

Финландското председателство на Съвета на ЕС предлага всяка държава-членка сама да определя процент от общия си пакет от Общата селскостопанска политика (ОСП) – по стълбове 1 и 2 – за целите, свързани с климата. Към момента предложението относно зелената...