„От фермата до вилицата“ е новата политика на ЕС за храните

„От фермата до вилицата“ е новата политика на ЕС за храните

Членовете на Европейския парламент (ЕП) очакват амбициозно предложение на Еврокомисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика в рамките на Европейския съюз (ЕС), която да гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички европейски граждани,...