€467 млн. отиват към фермерите от кризисния резерв на ЕС

€467 млн. отиват към фермерите от кризисния резерв на ЕС

Европейската комисия освобождава €467 млн. от кризисния резерв. Това са средства, които не са били изразходвани и ще бъдат изплатени на европейските стопани в съответствие с регламент 2019/1953 на Комисията относно възстановяването на бюджетните кредити, пренесени от...