Пет страни подкрепиха БГ декларацията за запазване на Преходната национална помощ

Пет страни подкрепиха БГ декларацията за запазване на Преходната национална помощ

Пет страни подкрепиха декларацията на България, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ. Документът беше представен по време на...
На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 12 ноември финландското председателство на Съвета на ЕС представи предложенията си относно някои аспекти на Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., по-специално свързани с околната среда и климата и директни плащания.

На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 12 ноември финландското председателство на Съвета на ЕС представи предложенията си относно някои аспекти на Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., по-специално свързани с околната среда и климата и директни плащания.

Предложенията включват някои разпоредби от Регламента за стратегическите планове по ОСП. Освен това финландското председателство продължава своите усилия за постигане на напредък в преговорите, като се очаква Съветът по земеделие на 18 ноември да обсъди разходите на...
Евродепутати предлагат 2-годишен преход към новата ОСП

Евродепутати предлагат 2-годишен преход към новата ОСП

Предложеният от Еврокомисията регламент за преход от настоящата към новата Обща селскостопанска политика на ЕС предизвика критики от страна на членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент в Брюксел. Херберт Дорфман (ЕНП, Италия) разкритикува степента на...
На 5 ноември, членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент в Брюксел изказаха критични мнения към преходните мерки, предложени от Европейската комисия относно Общата селскостопанска политика (ОСП)

На 5 ноември, членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент в Брюксел изказаха критични мнения към преходните мерки, предложени от Европейската комисия относно Общата селскостопанска политика (ОСП)

Херберт Дорфман (ЕНП, Италия) разкритикува степента на намаляване на бюджетните кредити за втория стълб (развитие на селските райони), предвидено в предложението, което се основава на елементите на предложенията за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР...
През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. Това стана ясно по време на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г. Управляващият орган представи на...