Преходният регламент и квотите за внос в ЕС ще са горещи теми в комисията по земеделие на Eвропарламента

Преходният регламент и квотите за внос в ЕС ще са горещи теми в комисията по земеделие на Eвропарламента

В продължение на три последователни дни, от 17 до 19 февруари, Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент ще заседава в Брюксел в присъствието на представители на Съвета на ЕС и на Европейската комисия. Пред евродепутатите ще бъдат...