Как фермери и природозащитници оценяват новите стратегии на ЕС до 2030 г.

Как фермери и природозащитници оценяват новите стратегии на ЕС до 2030 г.

Фермерските лобита и природозащитници настояват за предпазливо отношение към стратегиите „От фермата до трапезата“ и “Биологично разнообразие 2030“. Европейската комисия представи двете политики като част от Зеления пакт, предложен от председателя на институцията...
„Към устойчива хранителна система“- независим експертен доклад от научни съветници на ЕК

„Към устойчива хранителна система“- независим експертен доклад от научни съветници на ЕК

Направете храната нещо повече от стока за потребителите, призова група от водещи научни съветници в публикуван нов независим експертен доклаклад „Към устойчива хранителна система“ (ориг. англ. „Towards a Sustainable Food System“). Отношението към храната трябва да...
Селскостопанска академия разработи „Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката“ с препоръки към Стратегическия план на ОСП 2021-2027

Селскостопанска академия разработи „Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката“ с препоръки към Стратегическия план на ОСП 2021-2027

В документа учените правят конкретни препоръки за включване на биоикономиката при изготвянето на Стратегическия план на ОСП 2021-2027. Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси (биомаса) и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични...
ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие 2030

ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие 2030

Днес Европейската комисия прие всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие — да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Двете стратегии се подсилват...
ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

Стратегия „От фермата до трапезата“ – за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК е в основата на Европейската Зелена сделка, която цели да направи хранителните системи справедливи, здрави и екологични....