Стратегията „От фермата до трапезата“ има централна роля в инициативата на Комисията за Европейската зелена сделка

Стратегията „От фермата до трапезата“ има централна роля в инициативата на Комисията за Европейската зелена сделка

Устойчивите системи за производство на храни, приложени в кръговата икономика са от ключово значение за постигане на климатичните и екологични цели на Европейската зелена сделка. Те ще позволят намаляване на вредните емисии до безвредни нива както за хората, така и за...