ЕК одобри седмото изменение на ПРСР 2014-2020, с което са нотифицирани промените по мярка 13. ВИЖТЕ консолидираната версия.

ЕК одобри седмото изменение на ПРСР 2014-2020, с което са нотифицирани промените по мярка 13. ВИЖТЕ консолидираната версия.

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. С полученото Решение за изпълнение на ЕК CCI 2014BG06RDNP001 от 27.05.2020 г. се определя новият обхват на районите със значителни...