За европейският комисар по селско стопанство на ЕС ревизираният бюджет за ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката

За европейският комисар по селско стопанство на ЕС ревизираният бюджет за ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката

Според европейският комисар по селско стопанство Януш Войчеховски, новото предложение на Комисията за ревизиран бюджет на ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката. В свое изказване на 2 юни, по време на конференция с дистанционно задавани въпроси от...