Коментари от видеоконференцията на министрите на земеделието, 8 юни 2020 г.

Коментари от видеоконференцията на министрите на земеделието, 8 юни 2020 г.

Днес министрите на земеделието  проведоха видеоконференция, на която обмениха на мнения относно стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието, които бяха приети наскоро от Европейската комисия. Целта на двете стратегии е превръщането на...