ЕСП: „Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“

ЕСП: „Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“

„Инструментите на ЕС за развитие на селските райони имат по-голям потенциал от директните плащания за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие. Най-подходящи са мерките за агроекология и климат, следвани от биологичното земеделие и плащанията по Натура...