57 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на юни 2020 г.

57 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на юни 2020 г.

57 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 917 848 203 евро), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.06.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 346 018 44 евро от...