Продължават дебатите по националния Стратегически план за земеделието и селските райони до 2027 г.

Продължават дебатите по националния Стратегически план за земеделието и селските райони до 2027 г.

Продължават дебатите в рамките на второто заседание на Тематична работна група за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.“ Днес се проведе първото заседание, а утре дебатите ще продължат. През втория...