На 10 ноември 2020 г. се проведе първата тристранна среща по пакета за реформа на ОСП, с което започнаха преговорите на Съвета с Европейския парламент (ЕП) и Комисията по трите предложения: Регламент за стратегическите планове по ОСП (РСП), Хоризонтален регламент (ХР) и Регламент за изменение на Общата организация на пазара (ООП).

На 10 ноември 2020 г. се проведе първата тристранна среща по пакета за реформа на ОСП, с което започнаха преговорите на Съвета с Европейския парламент (ЕП) и Комисията по трите предложения: Регламент за стратегическите планове по ОСП (РСП), Хоризонтален регламент (ХР) и Регламент за изменение на Общата организация на пазара (ООП).

На срещата присъстваха докладчиците от ЕП- Петер Яр за Регламента за стратегическите планове, Улрике Мюлер за Хоризонталния регламент и Ерик Андрийу за Регламента за изменение на ООП. Германският министър Юлия Кльокнер представлява Съвета на Европейския съюз....
На 9 ноември се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

На 9 ноември се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

На заседанието Председателството представи резултатите от четвъртия триалог по Преходния регламент във връзка с интегрирането на Европейския инструмент за възстановяване (ERI). Мнозинството държави-членки, включително България, подкрепиха ревизирания мандат на...
Бюджетът на ЕС: 7,5 % от разходите през 2024 г. ще отиват за опазване на биологичното разнообразие

Бюджетът на ЕС: 7,5 % от разходите през 2024 г. ще отиват за опазване на биологичното разнообразие

Преговарящите по бюджета от страна на Парламента постигнаха съгласие с Председателството на Съвета на ЕС относно проекта на споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР за периода 2021—2027 г.) и новите собствени ресурси. За да влезе в сила,...
12 точки от новата селскостопанска политика на ЕС, свързани с околната среда

12 точки от новата селскостопанска политика на ЕС, свързани с околната среда

Наскоро Европейският парламент постигна консенсус за актуализиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. В този материал ще ви представим 12 точки от Новата ОСП, свързани с околната среда и субсидиите, които земеделските производители могат да получават ако...