12 точки от новата селскостопанска политика на ЕС, свързани с околната среда

12 точки от новата селскостопанска политика на ЕС, свързани с околната среда

Наскоро Европейският парламент постигна консенсус за актуализиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. В този материал ще ви представим 12 точки от Новата ОСП, свързани с околната среда и субсидиите, които земеделските производители могат да получават ако...