На 10 ноември 2020 г. се проведе първата тристранна среща по пакета за реформа на ОСП, с което започнаха преговорите на Съвета с Европейския парламент (ЕП) и Комисията по трите предложения: Регламент за стратегическите планове по ОСП (РСП), Хоризонтален регламент (ХР) и Регламент за изменение на Общата организация на пазара (ООП).

На 10 ноември 2020 г. се проведе първата тристранна среща по пакета за реформа на ОСП, с което започнаха преговорите на Съвета с Европейския парламент (ЕП) и Комисията по трите предложения: Регламент за стратегическите планове по ОСП (РСП), Хоризонтален регламент (ХР) и Регламент за изменение на Общата организация на пазара (ООП).

На срещата присъстваха докладчиците от ЕП- Петер Яр за Регламента за стратегическите планове, Улрике Мюлер за Хоризонталния регламент и Ерик Андрийу за Регламента за изменение на ООП. Германският министър Юлия Кльокнер представлява Съвета на Европейския съюз....
На 9 ноември се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

На 9 ноември се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

На заседанието Председателството представи резултатите от четвъртия триалог по Преходния регламент във връзка с интегрирането на Европейския инструмент за възстановяване (ERI). Мнозинството държави-членки, включително България, подкрепиха ревизирания мандат на...