Mинистрите по селско стопанство в провинциите на Германия постигнаха споразумение за подхода при прилагане на реформираната ОСП, асоциацията на фермерите реагира

Mинистрите по селско стопанство в провинциите на Германия постигнаха споразумение за подхода при прилагане на реформираната ОСП, асоциацията на фермерите реагира

Министрите по селско стопанство на всяка от провинциите в Германия постигнаха споразумение за прилагането на реформираната ОСП, като планират да се насочат 47% от разходите за селско стопанство към постигане на екологични цели. По време на среща в Берлин през миналата...