Докато германското председателство подготвя общ подход за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) преди Съвета на министрите по селско стопанствo (насрочено заседание за 19-20 октомври 2020 г.) и членовете на Европейския парламент (ЕП) финализират позицията си преди втората пленарната сесия (насрочена за 19-22 октомври 2020 g.), коалиция от 30 европейски организации на гражданското общество изпрати отворено писмо до лидерите на ЕС с призив за привеждане на новата  ОСП в съответствие с целите на Европейския зелен пакт (наричан още Зелената сделка, от англйски език Green Deal), Стратегиите „От фермата до трапезата“ и за Биоразнообразие 2030.

Отвореното писмо е адресирано до: председателя на ЕП Давид Сасоли, председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, канцлера на Германия Ангела Меркел, която представлява председателството на Съвете на Европа и до председателите на всички политически групи в ЕП.

„Ние, организации от областта на храните, земеделието, развитието, климата, околната среда и общественото здравеопазване в целия ЕС, пишем, за да изразим своята силна тревога по отношение на текущия провал на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) в отразяването на приоритетите на Европейската зелена сделка. Новата ОСП трябва да стане мощен инструмент за трансформация на политиката, за да започне спешно необходимия преход към устойчиви и социално справедливи хранителни системи. Ето защо настоятелно ви призоваваме да действате сега, за да приведете изцяло ОСП в съответствие с Европейската зелена сделка.“, започват обръщението си организациите.

Коалицията призовава лидерите на ЕС да изменят предложението за Бъдещата ОСП от 2018 г. и представят три основни приоритета:

  • ОСП да има ясна насока и стабилно управление. Чрез интегриране на съответните цели на Зелената сделка в ОСП, да се гарантира, че рамката е съгласувана с по-широки политики (здравеопазване, климат, международно развитие, кръгова икономика и нулево замърсяване) и „ясно обвързване на субсидиите“ с напредък по изпълнението на целите;
  • Да се гарантира, че ОСП не подкрепя или стимулира каквито и да било вредни практики или практики несъвместими със Зелената сделка. Да се предложат по-добри предпазни мерки за спиране на субсидииите за земеделските стопани, които със своите  действия оказват отрицателно въздействие върху околната среда, климата и здравето, като например интензивно животновъдство и нарушават базовата линия в условността (макс. плътност на животински единици, намаляване на употребата на пестициди, защита на торфища и постоянни пасища и диверсификация);
  • Земеделските стопани да бъдат двигатели на положителната промяна, вкл. достатъчно и качествено финансиране от ОСП за стимулиране на възнагражденията на земеделските стопани, за постигане на целите на Зелената сделка, като намаляване на използването на пестициди, торове и антимикробни средства, увеличаване на биологичното земеделие, агро-екология и агролесовъдство, разгръщане на особеностите на ландшафта с високо биологично разнообразие, намаляване на емисиите на парникови газове, предотвратяване на загубите на храна и променящи се диетични модели.

В заключение, авторите на отвореното писмо приканват европейските политици към действие В тези извънредни времена на многобройни кризи Европа трябва да изгради път напред, който да адресира краткосрочни нужди с дългосрочна визия. Ето защо, много се надяваме, че ще разгледате сериозно нашите опасения и предложения и ще действате, за да осигурите по-екологично, по- справедливо и по-здравословно бъдеще за нашия селскостопански сектор.“.

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете ТУК!

Източник: ruralnet.bg