Херберт Дорфман (ЕНП, Италия) разкритикува степента на намаляване на бюджетните кредити за втория стълб (развитие на селските райони), предвидено в предложението, което се основава на елементите на предложенията за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР 2021-2027). Той изрази недоумение как страните могат да получат нови средства, ако изтекат тези, свързани с текущите програми за развитие на селските райони. Паоло Де Кастро (S&D, Италия) каза, че Европейският парламент чака 6 месеца за тези преходни мерки и прецени, че ще бъде необходима година на Европейския парламент, за да разгледа и одобри текста на предложението. Алваро Амаро (ЕНП, Португалия) също критикува факта, че Европейският парламент трябва да приеме суми от реформираната ОСП, докато реформата все още не е окончателно договорена.

Комисията отговори на тези коментари, че когато се постигне споразумение за МФР 2021-2027, предложението на Комисията ще бъде променено в съответствие с това. Няколко евродепутата биха предпочели въвеждане на преходен период, по-дълъг от една година, тъй като държавите-членки ще имат нужда от време за подготовка на своите стратегически планове за ОСП, каза Ирен Толерет (Обновяване Европа, Франция).

Ан Сандър (ЕНП, Франция) се застъпи за двугодишен преходен период, тъй като не счита за реалистично да бъде постигнато пълно споразумение за ОСП в края на 2020 г. Атидже Алиева-Вели (Обновяване Европа, България) обърна сериозно внимание, че в предложението за преходни мерки липсват текстове относно преходната национална помощ. Част от държавите-членки прилагат схеми за преходна национална помощ, особено в сектор „Животновъдство“, който се счита за уязвим. Считат, че преходната национална помощ трябва да бъде включена в преходните разпоредби и да се продължи с нейното прилагане, така, както е описано в чл. 37 от Регламент (ЕС) 1307/2013, тъй като има изключително голям социален ефект при осигуряване на доходите на фермерите в затруднение.

Източник: МЗХГ