5 основни цели ще има новата стратегия на Европейската комисия „От фермата до трапезата“, става ясно от документ, с който разполага euractiv.com. От него става ясно, че остават старите цели като намаление на химическите торове и пестицидите, докато новите цели са свързани с внимателната употреба на антимиокробни препарати за селскостопанските животни, увеличаване на размера на площите с биологична продукция, както и справянето с проблема с наднорменото тегло.

Стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде посветена на това, селскостопанските практики да бъдат направени по-устойчиви и ще включва цялата интегрирана политика по веригата на производството и доставката на храни.

В стратегията са посочени специфични действия за това как ще бъдат постигнати целите на политиката, както и срокове за постигането им.

Първата цел, която еврокомисаря по здравеопазване Стела Кириакидес вече обяви, включва намаляване с определен процент на използването на синтетични химически пестициди между 2017 и 2030 година. Процентът обаче все още не е посочен, но това ще бъде „задължителна цел, с ясна правна основа“, която ще наложи предефинирането на съществуващите закони на ЕС, включително хармонизирания показател за риска, установен съгласно Директивата за устойчива употреба (SUD).

Наскоро Сметната палата на ЕС излезе със становище, че е необходимо да се разработят по-добри показатели за риска от употребата на пестициди в земеделието, тъй като използваните в момента не се използват ефективно, за да се установи как, къде и кога се използват пестициди.

С цел да постигне целта за намаляване на пестицидите, Европейската комисия подготвя ново законодателно предложение, което се очаква да подобри приложението на Интегрираното управление на пестицидите. „От фермата до трапезата“ ще включва законодателни действия и че ще има конкретни цели за намаляване както на риска, така и на използването на пестициди.

Източник: Агрозона