Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) стартира мултифункционална интернет платформа за пътя на храната от производителя до потребителя – www.agristock.bg. Платформата е  създадена за да подпомага земеделските стопани да търгуват директно без прекупвачи по веригата.

Електронната търговия  е добра възможност да се скъси пътя на качествената селскостопанска продукция от фермата до клиента, да се намери най-краткия път между търговци и производители.   С помощта на  платформата фермерите ще получат възможност за собствен пазар, където сами да предлагат продуктите, които произвеждат  и сами да и определят цената.

С помощта на „Агристок“ се цели насърчаването на така наречените ‚къси вериги на доставка“, където  водеща роля играе контакта на самия производител с крайния клиент. Верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, когато се характеризира с кратко разстояние от полето до трапезата или казано по друг начин когато има намален брой посредници между производителите и потребителите.

В Agristock.bg, след направената първоначална регистрация  всеки ще може да публикува безплатни обяви в рубриките „Купувам“, „Продавам“ и „Работа“. По този начин ще се подпомага продажбата на селскостопанска продукция по алтернативен и модерен начин. Освен това ще помага и за търсенето, наемането и предлагането на работа в сектора. Платформата ще бъде още място за обмяна на опит, съвети, дискусии във форума и блог, в който ще се публикуват мнения, коментари, анализи.

Платформата Agristock.bg е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълнявана от АЗПБ, целяща популяризиране на Общата селскостопанска политика  на Европейския съюз и представяне на селското сtопанство като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш сектор.

За повече новини и полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК.  Публикацията отразява единствено мнението на автора. Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на информацията.