Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Заявената инвестиционна стойност за тях възлиза на близо 80 млн....

повече информация

Стратегията за цифровизация на земеделието ще помогне на българските производители да управляват по-успешно стопанствата си

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони ще е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция.  „Цифровизацията е свързана с вземането на правилните решения, както и с контролирането на производството“. ...

повече информация

Божидар Иванов: Намаляването на заетостта в земеделието има логично обяснение

Доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор от Института по аграрна икономика, обясни причините за недостига на работна ръка в аграрния сектор по време на презентация, която бе част от Седмата национална среща на земеделските производители в България. „В световен...

повече информация

ЕП подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на бюджета за България след 2020г.

Европейският парламент подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на финансирането за България отЕвропейския съюз след 2020 година. Законодателният доклад, чийто вносител и съавтор е евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, предвижда увеличение на сегашните 14.6 млрд. лв....

повече информация

България е в групата на държавите членки, които са против драстичните намаления на европейското финансиране за развитие на селските райони за периода 2021-2027 г.

По време на Съвета на 28 януари, министрите на земеделието на България и редица държави-членки (Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания) подкрепиха документ, с...

повече информация

АЗПБ домакин на два семинара през месец февруари

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира поредица от  два семинара на тема: „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“ . Семинарите са част от информационната кампания „CAP – Hot Spot“,...

повече информация

Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения за занаяти по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха...

повече информация

ДФЗ завърши административното оценяване на 161 общински проекта

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 161 проекта, подадени от малките общини. Инвестиционните предложения са по четири процедури, обявени чрез ИСУН. Те са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,...

повече информация

100% от площите ще се следят от нова мониторингова система

Система за наблюдение и контрол ще замени настоящият начин за извършване на проверки на място. Новата мониторингова система ще проследява наличието на земеделска дейност на 100% от декларираните площи. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков по време на...

повече информация