Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

. Комисията публикува списък с потенциални селскостопански практики, които еко-схемите биха могли да подкрепят в бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП).

Този списък има за цел да допринесе за дебата по реформата на ОСП и нейната роля за постигане на целите на Зелената сделка. Като част от реформата на ОСП, която в момента е в процес на преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията, еко-схемите са нов...

повече информация

Кръговата икономика, биологичното разнообразие и устойчивото управление на водите са сред приоритетите на португалското председателство на Съвета на ЕС, което започна от 1 януари 2021 г.

Изпълнението на Втория план за действие на ЕС за устойчиво и ефективно използване на ресурсите на кръговата икономика ще бъде основният екологичен приоритет на председателството, въпреки че всички останали приоритети също ще имат за цел да дадат съществен принос към...

повече информация

Европейската комисия започна публична консултация относно стратегията на ЕС за биоразнообразието

Европейската комисия започна публична консултация относно стратегията на ЕС за биоразнообразието. Обществената консултация е една от ключовите мерки, обявени в стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2030 г. Целта на инициативата е да предложи правно...

повече информация

На 9 ноември се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

На заседанието Председателството представи резултатите от четвъртия триалог по Преходния регламент във връзка с интегрирането на Европейския инструмент за възстановяване (ERI). Мнозинството държави-членки, включително България, подкрепиха ревизирания мандат на...

повече информация

Бюджетът на ЕС: 7,5 % от разходите през 2024 г. ще отиват за опазване на биологичното разнообразие

Преговарящите по бюджета от страна на Парламента постигнаха съгласие с Председателството на Съвета на ЕС относно проекта на споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР за периода 2021—2027 г.) и новите собствени ресурси. За да влезе в сила,...

повече информация

12 точки от новата селскостопанска политика на ЕС, свързани с околната среда

Наскоро Европейският парламент постигна консенсус за актуализиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. В този материал ще ви представим 12 точки от Новата ОСП, свързани с околната среда и субсидиите, които земеделските производители могат да получават ако...

повече информация

ЕК: Всяка мярка в стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде оценена поотделно

Не е предвидена цялостна оценка на въздействието на стратегията на ЕС в областта на храните „От фермата до трапезата“, но всяка мярка от нея ще бъде оценена поотделно, заяви служител на Европейската комисия, цитиран от euractiv.com. Планът съдържа изключително...

повече информация

През новия програмен период България ще получи 5,6 млрд. евро директни плащания

Средствата по директните плащания за България ще се увеличат от 5.3 на 5.6  млрд. евро през новия програмен период на Общата селскостопанска политика, който започва от 2023 г. до 2027 г. Относително се запазва и финансирането по Програмата за развитието на селата и...

повече информация

Евродепутатите от COMAGRI предлагат още през 2021 и 2022 фермерите и селските райони да имат достъп до инструмента за възстановяване NextGeneration EU

Комитетът по земеделие (COMAGRI) към Европейския парламент (ЕП) одобри във вторник (12 октомври 2020 г.) планове за бърз, целенасочен и устойчив пакет за възстановяване за земеделските производители от ЕС, производителите на храни и за селските райони, които също...

повече информация