Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

На 4 декември казват в Брюксел кой докъде е стигнал с писането на стратегическите планове

Съвет от петима ключови директори в ГД АГРИ ще работи за приемането на важните документи В Генерална дирекция АГРИ са направени 27 географски екипа с експерти, чиято цел е те да помагат на държавите – членки при подготовката на стратегическите планове за следващия...

повече информация

Възстановяват 467 милиона евро неизползван кризисен резерв на фермерите в ЕС

Европейската комисия взе решение 467 млн. Евро от кризисния резерв, които не бяха използвани през тази година, да бъдат върнати на фермерите от Европейския съюз, става ясно от съобщение, публикувано на официалната страница в интернет на изпълнителния орган на...

повече информация

Директните плащания в България няма да намалеят, въпреки свиването на европейския бюджет за земеделие

Директните плащания за българските земеделски стопани няма да намалеят, въпреки че се очаква бюджетът за селско стопанство на ЕС да се свие до 28.5%. Това стана ясно от думите на Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна...

повече информация

€467 млн. отиват към фермерите от кризисния резерв на ЕС

Европейската комисия освобождава €467 млн. от кризисния резерв. Това са средства, които не са били изразходвани и ще бъдат изплатени на европейските стопани в съответствие с регламент 2019/1953 на Комисията относно възстановяването на бюджетните кредити, пренесени от...

повече информация

Финландското председателство на Съвета ще представи съвсем скоро количествен компромис относно многогодишната финансова рамка за 2021–2027

На 19 ноември в Брюксел председателството посочи, че ще представи нова версия, с числа на „преговорната кутия“ към края на ноември. Този документ, чиято цел е да постигне  споразумение относно МФР, ще бъде представен пред Европейския съвет на 12 и 13 декември, след...

повече информация

На 18 ноември в Брюксел Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение относно основните елементи на бюджета на ЕС за 2020 г.

На 18 ноември в Брюксел Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение относно основните елементи на бюджета на ЕС за 2020 г. включително по приоритети като растеж и конкурентоспособност, климатични действия, иновации, научни изследвания...

повече информация

„От фермата до вилицата“ е новата политика на ЕС за храните

Членовете на Европейския парламент (ЕП) очакват амбициозно предложение на Еврокомисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика в рамките на Европейския съюз (ЕС), която да гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички европейски граждани,...

повече информация

Предложение: Всяка държава сама да определя бюджет за еко схемите в ОСП 2021-2027

Финландското председателство на Съвета на ЕС предлага всяка държава-членка сама да определя процент от общия си пакет от Общата селскостопанска политика (ОСП) - по стълбове 1 и 2 - за целите, свързани с климата. Към момента предложението относно зелената архитектура е...

повече информация

Пет страни подкрепиха БГ декларацията за запазване на Преходната национална помощ

Пет страни подкрепиха декларацията на България, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ. Документът беше представен по време на...

повече информация