Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Срещата на българските земеделски производители е важно събитие, в което имах възможност да се убедя. Това каза във видеообръщение по време на Седмата национална среща на земеделските производители –  Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на...

повече информация

ДФЗ обяви графика за предстоящите плащания за Кампания 2018

На Седмата национална среща на земеделските производители изпълнителният директор на ДФЗ-РА Живко Живков обяви индикативния график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2018, които ще бъдат извършени през 2019...

повече информация

ОСП след 2020: Поощренията за изпълнение на екосхемите ще бъдат чрез надбавки или компенсаторни

Всяка държава членка ще има гъвкавост при определяне на съдържанието на екосхемите и при плащането с възможности за поощрения. Плащането може да бъде под формата на екологични надбавки върху базовото плащане или компенсаторно плащане за извършени разходи, или...

повече информация

Еврокомисар Хоган: Новите зелени мерки ще „променят правилата на играта“

В бъдещата ОСП фермерите и всички други заинтересовани страни трябва да работят заедно, според Фил Хоган Предложените от Европейската комисия екосхеми, които са част от реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., ще променят „правилата на играта“...

повече информация

Стартира Конкурс „Иновативен млад фермер“

Каква е целта на конкурса? Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез която  целим да  насърчим младите земеделски производители, производители на храни, предприемачи в селските райони, лозаро-винари, пчелари, групи/организации на производители и др....

повече информация

ДФЗ отпуска общо над 67 млн. лева за хуманно отношение за свине и птици

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е общо 67 560 000 лева. Това...

повече информация

Правителството утвърди близо 3 млрд. лв. за подпомагане в земеделието през 2019 г.

Правителството утвърди годишните разчети за средствата от Европейския съюз за Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Планирани са общо 2,99 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата...

повече информация

От 11 февруари се приемат заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ в размер на 100 000 лв. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ в началото на януари. Подпомагането е...

повече информация

ЕК не отстъпва за срока за докладване по стратегическите планове

Европейската комисия преговаря в момента със страните-членки на ЕС за периода, в който те трябва да докладват за напредъка по изпълнението на годишните си стратегически планове. Според Комисията това трябва да става на 15 февруари всяка година, а страните членки...

повече информация