Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

Нови правила за държавна помощ: Комисията увеличава националната подкрепа за земеделските производители до 25 000 Европейска комисия

Таванът за национална подкрепа за земеделските производители ще нарасне значително, което ще позволи по-голяма гъвкавост и ефективност, особено по време на криза и ситуации, изискващи бърза реакция от страна на публичните органи. Комисията прие преразгледани правила...

повече информация

Проекти с до 33 точки включително по стария прием на 4.1 получават финансиране

Осигурен е бюджет за проектите от първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, получили 33, 34 и 35 точки ранкинг по критериите за подбор (съгласно Наредба №9 от 21.03.2015 г.). ДФ „Земеделие” подготви 133 анекса за отпадане на клаузите по...

повече информация

Морков-супергерой ще учи децата в София да намаляват хранителните отпадъци

20% от отпадъците на столичани са хранителни От 4 февруари Столичнат община стартира кампания за намаляване на хранителните отпадъци. Кампанията е насочена към по-малките деца и ще обхване 30 общински детски градини. Целта е чрез нея да се повиши вниманието на децата...

повече информация

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Заявената инвестиционна стойност за тях възлиза на близо 80 млн....

повече информация

Стратегията за цифровизация на земеделието ще помогне на българските производители да управляват по-успешно стопанствата си

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони ще е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция.  „Цифровизацията е свързана с вземането на правилните решения, както и с контролирането на производството“. ...

повече информация

Божидар Иванов: Намаляването на заетостта в земеделието има логично обяснение

Доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор от Института по аграрна икономика, обясни причините за недостига на работна ръка в аграрния сектор по време на презентация, която бе част от Седмата национална среща на земеделските производители в България. „В световен...

повече информация

ЕП подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на бюджета за България след 2020г.

Европейският парламент подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на финансирането за България отЕвропейския съюз след 2020 година. Законодателният доклад, чийто вносител и съавтор е евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, предвижда увеличение на сегашните 14.6 млрд. лв....

повече информация

България е в групата на държавите членки, които са против драстичните намаления на европейското финансиране за развитие на селските райони за периода 2021-2027 г.

По време на Съвета на 28 януари, министрите на земеделието на България и редица държави-членки (Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания) подкрепиха документ, с...

повече информация

АЗПБ домакин на два семинара през месец февруари

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира поредица от  два семинара на тема: „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“ . Семинарите са част от информационната кампания „CAP – Hot Spot“,...

повече информация