Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

Август тръгва мярката за обучение

През август месец ще стартира приемът по Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“. Това гласи актуализация на индикативния график, която бе гласувана на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. Според...

повече информация

Нивото на екологичната амбиция, което ще се търси от страните-членки на ЕС и от фермерите като част от новата Обща селскостопанска политика не подлежи на обсъждане. Всеки опит да бъдат разсеяни амбициите свързани с околната среда и климата ще срещне твърд отпор. Това...

повече информация

Още € 38.319 млн. в бюджета на мярката за преработка

Средствата са достатъчни за финансирането на 89 проекта Бюджета по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъде увеличен с 38 319 652  евро, което ще позволи сключването на договори за изпълнението на още 89 проекта, свързани...

повече информация

Отпускат субсидия до 25 000 лева за покупка на доилна инсталация

До 25 000 лева ще е субсидията за инвестиция в доилна инсталация или съоръжение за изхранване на новородени животни мляко, съобщиха от ДФ “Земеделие”. Приемът на проекти по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и...

повече информация

Гюнтер Йотингер: Дебатите относно селскостопанските разходи и политиката по сближаване са трудни

Дебатите относно селскостопанските разходи и структурата на политиката по сближаване са трудни, според еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер по време на заседание на Европейския съвет. Франция и Ирландия се противопоставят особено на предложеното...

повече информация

Еврокомисар Хоган: Възрастните фермери да получават премия, ако предадат бизнеса на младите

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган обмисля предоставянето на фиксирана премия на по-възрастните фермери, когато прехвърлят бизнеса си на млад земеделски стопанин. За комисаря по земеделието на ЕС Фил Хоган промяната в поколенията в...

повече информация

Заключителна конференция по проект „CAP – Hot spot“ + Видео

Със Заключителна конференция Проектът Cap Hot Spot приключи  успешно своята мисия, а именно да увеличи общественото  разбиране за целите, ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. По време на  заключителната конференция на проекта ...

повече информация

Избрани са победителите в конкурса „Иновативен млад фермер“

Избрани са победителите в конкурса „Иновативен млад фермер“ 1 юни 2019 г. Благодарим на всички фермери, които се включиха в конкурса „Иновативен млад фермер“ на кампанията „ОСП на фокус“, и които с участието си допринесоха за позитивния имидж на младите хора в...

повече информация

„От българско, по-българско за нашата трапеза“ събра малки и големи на 1 юни в Добрич

Фестивалът „От българско, по-българско за нашата трапеза“, който се проведе на 1 юни събра производители, жители и гости на град Добрич. Събитието се организира по проект на Асоциация на земеделските производители в България „CAP – HОТ SPOT“, изпълняван с финансовата...

повече информация