Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

ЕК не отстъпва за срока за докладване по стратегическите планове

Европейската комисия преговаря в момента със страните-членки на ЕС за периода, в който те трябва да докладват за напредъка по изпълнението на годишните си стратегически планове. Според Комисията това трябва да става на 15 февруари всяка година, а страните членки...

повече информация

Януарски решения на Специалния комитет по земеделие в ЕС

На 14 януари експертите на държавите-членки в Специалния комитет по земеделие одобриха окончателния компромисен текст на Регламента за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подкрепата за...

повече информация

До март ЕС приема регламент важен за директните плащания

Експертите на държавите-членки в Специалния комитет по земеделие одобриха окончателния компромисен текст на Регламента за някои правила за директните плащания и подкрепата за развитието на селските райони през 2019 г. и 2020 г. Одобреният окончателен компромисен текст...

повече информация

Ерик Андриу: ОСП трябва да залага по-конкретни екологични цели

В новата Обща селскостопанска политика трябва по-ясно да бъдат определени цели за опазване на околната среда и за справяне с вредните последици от климата. Това каза в Брюксел Ерик Андриу, рапортьор по регламента за общата организация на пазарите. Неговата позиция е в...

повече информация

Улрике Мюлер, рапортьор по хоризонталния регламент: ОСП трябва да предлага перспектива за развитие на младите фермери

С новата ОСП трябва да дадем на младите фермери перспектива за развитие, това заяви пред „Агрозона“ в Брюксел Улрике Мюлер, рапортьор по хоризонталния регламент за Общата селскостопанска политика. „Трябва да търсим баланс и да променим направените от Комисията...

повече информация

Отворен е приемът на програми за реклама на храни от ЕС

Европейската комисия обяви днес покани за подаване на програми за реклама на селскостопански продукти в ЕС и извън него. Общо 191,6 млн. евро са отпуснати за програми за насърчаване през 2019 г., включително 181,6 млн. евро за съфинансиране на програмите и още 10 млн....

повече информация

Естер Гарсия: 70% от директните плащания трябва да подкрепят доходите на стопаните

Насоките на Европейската комисия за създаването на националните стратегически планове няма да са готови навреме, което означава, че страните-членки на ЕС ще започнат работата по своите планове през 2023 г. Това стана ясно от думите на Естер Гарсия, евродепутат в...

повече информация

Заместник-министър Вергиния Кръстева обсъди с представители на браншови организации промени в две наредби

   Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева се срещна с представители на браншовите организации от животновъдния сектор, както и от сектор „Плодове и зеленчуци“.  По време на срещата бяха обсъдени  измененията в...

повече информация

Зам.-министър Янко Иванов: МЗХГ работи за засилване на пазарната ориентация на земеделското производство

„Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите работи за създаване на условия за засилване на пазарната ориентация, за повишаване на производителността и конкурентоспособността на земеделското производство. Това ще доведе до нарастване на физическия обем...

повече информация