Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

Бюджетът на ЕС: 7,5 % от разходите през 2024 г. ще отиват за опазване на биологичното разнообразие

Преговарящите по бюджета от страна на Парламента постигнаха съгласие с Председателството на Съвета на ЕС относно проекта на споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР за периода 2021—2027 г.) и новите собствени ресурси. За да влезе в сила,...

повече информация

12 точки от новата селскостопанска политика на ЕС, свързани с околната среда

Наскоро Европейският парламент постигна консенсус за актуализиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. В този материал ще ви представим 12 точки от Новата ОСП, свързани с околната среда и субсидиите, които земеделските производители могат да получават ако...

повече информация

ЕК: Всяка мярка в стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде оценена поотделно

Не е предвидена цялостна оценка на въздействието на стратегията на ЕС в областта на храните „От фермата до трапезата“, но всяка мярка от нея ще бъде оценена поотделно, заяви служител на Европейската комисия, цитиран от euractiv.com. Планът съдържа изключително...

повече информация

През новия програмен период България ще получи 5,6 млрд. евро директни плащания

Средствата по директните плащания за България ще се увеличат от 5.3 на 5.6  млрд. евро през новия програмен период на Общата селскостопанска политика, който започва от 2023 г. до 2027 г. Относително се запазва и финансирането по Програмата за развитието на селата и...

повече информация

Евродепутатите от COMAGRI предлагат още през 2021 и 2022 фермерите и селските райони да имат достъп до инструмента за възстановяване NextGeneration EU

Комитетът по земеделие (COMAGRI) към Европейския парламент (ЕП) одобри във вторник (12 октомври 2020 г.) планове за бърз, целенасочен и устойчив пакет за възстановяване за земеделските производители от ЕС, производителите на храни и за селските райони, които също...

повече информация

ОЩЕ 10 ДНИ ЩЕ СЕ ОБСЪЖДАТ ПРАВИЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИА СЪЮЗ, ОТНОСНО БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Всеки, който желае може да даде своето мнение, предложение или коментар до 23 октомври (24:00 часа, Брюкселско време). Получените мнения ще бъдат взети предвид за по-нататъшно развитие на инициативата, а  отзивите ще бъдат публикувани тук. Комисията следва да обобщи...

повече информация

Устойчивост, селски райони, продоволствена сигурност: Комисията публикува проучване на общественото мнение относно прехраната и селското стопанство на ЕС

Почти трима от четирима европейци са запознати с общата селскостопанска политика (ОСП) и считат, че всички граждани извличат полза от нея, според публикуваното от Европейската комисия най-ново проучване на Евробарометър за общественото мнение за селското стопанство и...

повече информация

30 европейски организации на гражданското общество с призив към лидерите на ЕС за привеждане на новата ОСП с целите на Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030

Докато германското председателство подготвя общ подход за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) преди Съвета на министрите по селско стопанствo (насрочено заседание за 19-20 октомври 2020 г.) и членовете на Европейския парламент (ЕП) финализират позицията си...

повече информация

На 28 септември се проведе присъствено заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

Председателството представи за обсъждане своите предложения за редакции на някои текстове в проектите на Регламент за стратегическите планове и Хоризонтален регламент, с оглед прецизирането им и постигане на споразумение по тях, преди формулиране на обща позиция на...

повече информация