Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

Започна изплащането на субсидиите по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г.

Започна изплащането на субсидиите по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г. ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 19 055 079 лева на 4855 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1). Ставката...

повече информация

Зам.-министър Вергиния Кръстева: Градското земеделие е фактор в съхраняване на биоразнообразието и за формиране на зелени пояси около градовете

Градското земеделие може да допринесе за съхраняване на биоразнообразието и за формиране на зелени пояси около градовете, които чувствително да повишат качеството на градската околна среда. Това каза заместник-министър Вергиния Кръстева по време на откриването на...

повече информация

Еврокомисар Хоган: Промените в ОСП след 2020 г. не са ренационализиране

Ренационализиране на политиките за развитие на селските райони след 2020 г. няма да има. Така еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган коментира мненията, които някои страни-членки на ЕС изразиха по време на последното заседание на Съвета по...

повече информация

Какви данъчни облекчения ще ползват земеделските производители през 2019 г.

И през 2019 година държавата ще преотстъпва корпоративния данък на земеделски стопани, които изпълняват инвестиционни проекти за преработка на сурова селскостопанска продукция. Данъчното облекчение е записано в проектобюджета за 2019 г., качено за обсъждане на...

повече информация

Държавите членки може да въведат система за ранно предупреждение за неспазване на правилата от бенефициентите

Държавите членки може да въведат система за ранно предупреждение за неспазване на правилата от страна на бенефициентите по изпълнение на проектите. Това предвижда проекта на Регламент за стратегическите планове на ОСП и проекта на Хоризонтален регламент и по-специално...

повече информация

Приключи последният етап от предварителната оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция...

повече информация

Китай проявява засилен интерес към българските селскостопански продукти

В серия от срещи, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов представи  възможностите за засилване на сътрудничеството между България и Китай в областта на селското стопанство в рамките на формата 16+1. „България има чудесни селскостопански продукти и...

повече информация

Смолян пази родопския вкус с помощта на европейското финансиране

„Денят на отворени врати“ в ОД на ДФЗ в Смолян се състоя по време на инициативата „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ на 15-то Туристическо изложение, част от празниците по повод 106 г. от Освобождението на Родопите и празника на община Смолян. По...

повече информация

Вергиния Кръстева: Необходимо е да се направи всичко възможно, за да не се усложни прилагането на директните плащания

„България счита, че новият модел на прилагане на ОСП дава определена гъвкавост, но в същото време увеличава до голяма степен отговорностите на държавите членки. Съчетаването на интервенциите по двата стълба в единен програмен документ е стъпка към повишаването на...

повече информация