Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

АЗПБ домакин на два семинара през месец февруари

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира поредица от  два семинара на тема: „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“ . Семинарите са част от информационната кампания „CAP – Hot Spot“,...

повече информация

Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Срещата на българските земеделски производители е важно събитие, в което имах възможност да се убедя. Това каза във видео обръщение по време на Седмата национална среща на земеделските производители – Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на...

повече информация

Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения за занаяти по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха...

повече информация

ДФЗ завърши административното оценяване на 161 общински проекта

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 161 проекта, подадени от малките общини. Инвестиционните предложения са по четири процедури, обявени чрез ИСУН. Те са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,...

повече информация

100% от площите ще се следят от нова мониторингова система

Система за наблюдение и контрол ще замени настоящият начин за извършване на проверки на място. Новата мониторингова система ще проследява наличието на земеделска дейност на 100% от декларираните площи. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков по време на...

повече информация

Въвеждат се малки промени при схемите за директни плащания

Промените в нормативната база при схемите за директни плащания за предстоящата кампания не са големи, каза Георги Праматаров, началник отдел „Идентификация на земеделските парцели“, Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ към МЗХГ. Той...

повече информация

Петя Славчева: В края на март ще има нов транш директни плащания

Общият брой на схемите и мерките, които се администрират от дирекция „Директни плащания“ е 28, а одобрението след внасянето на заявленията се прави след експертен анализ. Правят се административни и теренни проверки, а плащанията според правилата на Европейския съюз...

повече информация

„ОСП на фокус“ на седмата Национална среща на земеделски производители в България

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, експерти към проекта организираха и участваха в две ключови за ОСП теми в рамките на седмата Национална среща на земеделски производители в България. Срещата по...

повече информация

Марио Милушев: За първи път друга политика изпреварва ОСП по отношение на бюджета

За първи път друга политика изпреварва ОСП по отношение на бюджета. Делът на ОСП постоянно спада през последните години, като за период 2011-2017 г. е бил под 30 %. За сметка на това обаче политиката за „Други програми“ минава над 30 % и заема първо място по...

повече информация