Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

ОСП след 2021: Стопаните ще получават директни субсидии за доброволно освобождаване на земя за биоразнообразие

Селските стопани ще може да се включат в екосхема по Първи стълб на Общата селскостопанска политика и да освободят част от земята си от производство, така че тя да послужи за опазване на биологичното разнообразие. По екосхема във Втори стълб на ОСП стопаните ще може...

повече информация

Кои бяха основните въпроси на заседанието на РГ „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ към Съвета на ЕС

Изменения в текстовете относно еко-схемите и относно интервенциите по развитието на селските райони в областта на климата и околната среда от Проекта на Регламент за стратегическите планове бяха основните въпроси, обсъждани на заседанието на РГ „Хоризонтални...

повече информация

Престои разглеждането на още 89 проекта по мярка 4.2, получили до 70 точки

„Престои разглеждането на още 89 проекта от хранителната индустрия по мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), получили до 70 точки“. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при откриването на нови мощности за...

повече информация

Комисарите по земеделие и бюджет обсъждат преходен регламент до старта на новата ОСП

„В Европейската комисия обсъждаме кога трябва да бъде предложен преходен регламент за Общата селскостопанска политика. Този регламент може да има срок на действие от една година.“, обясни пред журналисти в Хелзинки еврокомисарят по земеделие и развитие на селските...

повече информация

Европейският парламент иска гласуване за новата ОСП през януари 2020 г.

След лятната ваканция членовете на Европейския парламент  от Kомисиите по земеделие (AGRI) и околна среда (ENVI) се върнаха на работа. Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде много високо в дневния ред в Европейския парламент, а неговите членове  решиха да...

повече информация

До 30 ноември се удължава срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Земеделските стопани разполагат с още един месец, за да предоставят сертификати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. пред ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Срокът за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство е...

повече информация

Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Производителността на тези системи варира значително в отделните държави членки Системите за обмяна на знания и иновации в земеделието трябва да бъдат по-добре интегрирани в държавите - членки от ЕС, като ЕК е предложила конкретни стъпки в бъдещата Обща...

повече информация

Органичното производство може да бъде решение за постигане на целите за устойчиво развитие

Ако искаме да поддържаме устойчиви хранителни системи за бъдещите поколения и да се справим с многобройните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета  включително и климатичната криза, правителствата би било разумно да възприемат практики за биологично...

повече информация

Може ли ядрената енергия да е „зелена“? Планове на ЕС не го изключват

Правителствата на Европейския съюз са на път да одобрят критерии за това кои инвестиции може да бъдат определени като устойчиви, става известно от документи на ЕС, цитирани от "Ройтерс". Някои държави обаче вече да критикуваха правилата, смятани от тях за толкова...

повече информация