Актуално

Прочетете последните новини, свързани с ОСП

Благоприятни климатични мерки за фермите в „зелената сделка“

В писмо от 7 октомври Генералният секретар на Копа Коджека Пека Песонен напомня на Франс Тимерманс, че „земеделските стопани са първите, които усещат въздействието на изменението на климата и трябва да се справят с нарастващите разходи за адаптация и смекчаване. “ За...

повече информация

Бюджетът на ЕС за 2020 г.: Политиката за климата ще бъде приоритет

Бюджетът на ЕС за 2020 г. ще отговори на нуждата от повече средства за климата и за инвестиции в устойчиви технологии, заявява докладчикът на Парламента. Моника Холмайер (ЕНП, Германия) подготви проекта на позиция на Парламента за бюджета. Тя обясни вижданията си в...

повече информация

Догодина ще има прием по осем мерки на ПРСР 2014–2020

Министерство на земеделието, храните и горите публикува проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014–2020 за 2020 календарна година. Предвидено е да бъдат отворени приеми на докумени по следните подмерки: 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по...

повече информация

Писмените отговори на Франс Тимерманс на въпроси на членовете на ЕП преди изслушването му, насрочено за 8 октомври, показват, че възнамерява да бъде „добър ръководител на зелената сделка“

Писмените отговори на Франс Тимерманс на въпроси на членовете на ЕП преди изслушването му, насрочено за 8 октомври, показват, че възнамерява да бъде „добър ръководител на зелената сделка“, която ще определи визията и стратегията на европейското земеделие през...

повече информация

Опростяване на контрола на трансакциите, като част от Предложението за Регламент за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Опростяване на контрола на трансакциите, като част от Предложението за Регламент за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП (Хоризонтален регламент), беше обсъдено на заседанието на Работна група АГРИФИН на 02 октомври 2019 г. в Брюксел. След дебатите от...

повече информация

DG AGRI предлага техническа помощ за използване на финансови инструменти в земеделието

Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ DG AGRI в Европейската комисия предлага нова техническа подкрепа за управляващите органи на ЕЗФРСР, заинтересовани от програмиране на финансови инструменти за развитие на селската инфраструктура....

повече информация

За девета поредна година България е най-големият производител на билки в ЕС

За девета поредна година България е на първо място сред страните в Европейския съюз по производство на билки и подправки. По данни на европейската статистическа агенция Евростат през 2018 г. в страната са отгледани малко над 71 хил. тона ароматни и медицински...

повече информация

Kолективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между говедовъди и зърнопроизводители за добавяне на стойност към люцерна и оборски тор

Френска Оперативна група по ЕПИ-АГРИ работи над иновативен проект за колективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между говедовъди и зърнопроизводители за добавяне на стойност към люцерната и оборския тор. Практическите проблеми, за чието разрешаване работи...

повече информация

Министър Танева: За България е важно да се запази ежегодното подпомагане на земеделските стопани в рамките на ОСП (2021-2027 г.)

„За България е важно да се запази ежегодното подпомагане на земеделските стопани в рамките на Общата селскостопанска политика (2021-2027г). Необходимо е да се предостави правна сигурност на плащанията за периода до приемане на новото законодателство.“ Това каза...

повече информация