До 22 юли е консултацията на МЗХГ по проект на идентифицирани потребности за Стратегическия план по ОСП 2021-2027 на България

До 22 юли е консултацията на МЗХГ по проект на идентифицирани потребности за Стратегическия план по ОСП 2021-2027 на България

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува проект на Идентифицирани потребности за изготвянето на националния  Стратегически план за Обща Селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. (ОСП 2021-2027). От Координационното звено по ОСП 2021-2027...
Еврокомисар Войчеховски: Скъсяваме пътя на храната от фермата на трапезата

Еврокомисар Войчеховски: Скъсяваме пътя на храната от фермата на трапезата

«Смятам, че основната задача на стратегията «От фермата до трапезата» е да допринесе за скъсяване на разстоянието за транспортиране на произведената храна до потребителя. Ще настоявам да се обърне повече внимание на подобряването на транспорта на храни в Европейския...
„От фермата до трапезата“ ще насърчава здравословното хранене и устойчивото потребление

„От фермата до трапезата“ ще насърчава здравословното хранене и устойчивото потребление

Първата законодателна рамка за устойчиви хранителни системи се очаква да бъде внесена до края на 2023 г. В стратегията „От фермата до трапезата“ ще има мерки за насърчаване на здравословното хранене и устойчиво потребление, ще се предприемат действия за осигуряване на...
ЕСП: „Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“

ЕСП: „Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“

„Инструментите на ЕС за развитие на селските райони имат по-голям потенциал от директните плащания за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие. Най-подходящи са мерките за агроекология и климат, следвани от биологичното земеделие и плащанията по Натура...
Коментари от видеоконференцията на министрите на земеделието, 8 юни 2020 г.

Коментари от видеоконференцията на министрите на земеделието, 8 юни 2020 г.

Днес министрите на земеделието  проведоха видеоконференция, на която обмениха на мнения относно стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразието, които бяха приети наскоро от Европейската комисия. Целта на двете стратегии е превръщането на...