Председателят на Комисията по околна среда Паскал Канфен в обръщение до  Председателя на Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП) Норберт Линс, пледира за  продължаване на сътрудничеството между двете комисии по реформата на ОСП

Председателят на Комисията по околна среда Паскал Канфен в обръщение до Председателя на Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП) Норберт Линс, пледира за продължаване на сътрудничеството между двете комисии по реформата на ОСП

В свое обръщение до Председателя на Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП) Норберт Линс, председателят на Комисията по околна среда Паскал Канфен пледира за  продължаване на сътрудничеството между двете комисии по реформата на ОСП и по-специално по...
Финландското председателство ще съсредоточи вниманието си върху изменението на климата и горите във време на дълбока несигурност около Брекзит и дългосрочния бюджет на Европейския съюз

Финландското председателство ще съсредоточи вниманието си върху изменението на климата и горите във време на дълбока несигурност около Брекзит и дългосрочния бюджет на Европейския съюз

Финландското председателство ще съсредоточи вниманието си върху изменението на климата и горите във време на дълбока несигурност около Брекзит и дългосрочния бюджет на Европейския съюз, заяви министърът на земеделието и горите на Финландия г-н Яри Леппя по време  на...
Вдъхновяваща идея за агроиновация от Словения: Ефективно и устойчиво използване на водата във фермата

Вдъхновяваща идея за агроиновация от Словения: Ефективно и устойчиво използване на водата във фермата

Увеличаване на производителността на селскостопанската продукция чрез повишаване на ефективността и устойчивостта на използване на водата PRO- PRODUCTION е словенска оперативна група (ОГ), която разработва и промотира система за подпомагане на решенията за напояване,...
Стратегическо планиране на ОСП: Оперативни перспективи

Стратегическо планиране на ОСП: Оперативни перспективи

За първи път в историята на общата селскостопанска политика (ОСП) се предлага интервенциите, предлагани в рамките на стълб I на ОСП (а именно доход от селското стопанство и подкрепа на пазара) и стълб II (развитие на селските райони), да бъдат комбинирани в един...
Проектобюджетът на ЕС за 2020 г. е тема на първото заседание на земеделската комисия на ЕП

Проектобюджетът на ЕС за 2020 г. е тема на първото заседание на земеделската комисия на ЕП

За днес от 9 часа е насрочено първото след ваканцията заседание на Комисията по земеделие развитие на селските райони в Европейския парламент, което ще се проведе в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на ЕП. Основната тема на дебатите ще бъде проектобюджетът на...