Фермерите проверяват онлайн оторизираните и преведените от ДФЗ субсидии през 2018 г.

Фермерите проверяват онлайн оторизираните и преведените от ДФЗ субсидии през 2018 г.

Всички оторизирани и преведени от ДФЗ субсидии през 2018 г. са публикувани в Системата за електронни услуги, съобщават от разплащателната агенция. До 30 април 2019 г. земеделските стопани, физически лица, са длъжни да подадат годишните си данъчни декларации, получени...
Приоритетите в стратегическия план ясни след подготовката на три слот анализа

Приоритетите в стратегическия план ясни след подготовката на три слот анализа

Преработката на плодове и зеленчуци, общинската инфраструктура и младите в земеделието ще бъдат част от акцентите в българския стратегически план Независимо, че Общата селскостопанска политика ще влезе в дневния ред на следващия Европейския парламент най-рано в...
Разпределят се 3,6 милиона лева за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

Разпределят се 3,6 милиона лева за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 3, 6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Новата държавна помощ беше одобрена от...
Еврокомисарите Мария Габриел и Фил Хоган връчиха сертификат на българските производители на ЗНП „Странджански манов мед“

Еврокомисарите Мария Габриел и Фил Хоган връчиха сертификат на българските производители на ЗНП „Странджански манов мед“

Еврокомисарите по цифровата икономика и общество Мария Габриел и по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган връчиха сертификат за вписването на „Странджански манов мед“ в регистъра на Защитените наименования за произход (ЗНП). Това стана по време на...
По-справедлива, по-опростена, по-гъвкава селскостопанска политика на ЕС: евродепутатите гласуват за реформата след 2020 година

По-справедлива, по-опростена, по-гъвкава селскостопанска политика на ЕС: евродепутатите гласуват за реформата след 2020 година

Комисията по земеделие в ЕП одобри втората група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, така че тя да отговаря по-добре на очакванията на земеделските производители и потребителите след 2020 г. Второто гласуване на реформата на ОСП беше...
Общините отново имат възможност да кандидатстват за безплатна Wi-Fi мрежа на обществени места

Общините отново имат възможност да кандидатстват за безплатна Wi-Fi мрежа на обществени места

Само с едно кликване местната власт може да осигури интернет в паркове, музеи, библиотеки и площади Европейската комисия ще отправи на 4 април в 13:00ч., централноевропейско време, нова покана за кандидатстване за WiFi4EU. Поканата, която е предназначена за общини или...