Август тръгва мярката за обучение

Август тръгва мярката за обучение

През август месец ще стартира приемът по Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“. Това гласи актуализация на индикативния график, която бе гласувана на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. Според...

Нивото на екологичната амбиция, което ще се търси от страните-членки на ЕС и от фермерите като част от новата Обща селскостопанска политика не подлежи на обсъждане. Всеки опит да бъдат разсеяни амбициите свързани с околната среда и климата ще срещне твърд отпор. Това...
Още € 38.319 млн. в бюджета на мярката за преработка

Още € 38.319 млн. в бюджета на мярката за преработка

Средствата са достатъчни за финансирането на 89 проекта Бюджета по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъде увеличен с 38 319 652  евро, което ще позволи сключването на договори за изпълнението на още 89 проекта, свързани...
Отпускат субсидия до 25 000 лева за покупка на доилна инсталация

Отпускат субсидия до 25 000 лева за покупка на доилна инсталация

До 25 000 лева ще е субсидията за инвестиция в доилна инсталация или съоръжение за изхранване на новородени животни мляко, съобщиха от ДФ “Земеделие”. Приемът на проекти по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и...
Гюнтер Йотингер: Дебатите относно селскостопанските разходи и политиката по сближаване са трудни

Гюнтер Йотингер: Дебатите относно селскостопанските разходи и политиката по сближаване са трудни

Дебатите относно селскостопанските разходи и структурата на политиката по сближаване са трудни, според еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер по време на заседание на Европейския съвет. Франция и Ирландия се противопоставят особено на предложеното...
Еврокомисар Хоган: Възрастните фермери да получават премия, ако предадат бизнеса на младите

Еврокомисар Хоган: Възрастните фермери да получават премия, ако предадат бизнеса на младите

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган обмисля предоставянето на фиксирана премия на по-възрастните фермери, когато прехвърлят бизнеса си на млад земеделски стопанин. За комисаря по земеделието на ЕС Фил Хоган промяната в поколенията в...