За европейският комисар по селско стопанство на ЕС ревизираният бюджет за ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката

За европейският комисар по селско стопанство на ЕС ревизираният бюджет за ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката

Според европейският комисар по селско стопанство Януш Войчеховски, новото предложение на Комисията за ревизиран бюджет на ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката. В свое изказване на 2 юни, по време на конференция с дистанционно задавани въпроси от...
МС одобри позицията на България за срещата на земеделските министри от ЕС на 8 юни

МС одобри позицията на България за срещата на земеделските министри от ЕС на 8 юни

Министерски съвет (МС) одобри позицията на България за предстоящата на 8 юни неформална видеоконферентна среща на земеделските министри от ЕС, в която ще бъдат обсъдени проектите на двете нови стратегии на ЕК- Стратегия „От фермата до трапезата“ и Стратегия за...
ЕК обясни как ще се финансира ОСП през 2021-2027 г.

ЕК обясни как ще се финансира ОСП през 2021-2027 г.

На 27 май Европейската комисия представи мащабен план за възстановяване след пандемията от коронавируса. Институцията предложи да се увеличат наличните средства за подпомагане на земеделските стопани и селските райони, както и за риболовния сектор с цел развитие и...
ЕК одобри седмото изменение на ПРСР 2014-2020, с което са нотифицирани промените по мярка 13. ВИЖТЕ консолидираната версия.

ЕК одобри седмото изменение на ПРСР 2014-2020, с което са нотифицирани промените по мярка 13. ВИЖТЕ консолидираната версия.

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. С полученото Решение за изпълнение на ЕК CCI 2014BG06RDNP001 от 27.05.2020 г. се определя новият обхват на районите със значителни...
Как фермери и природозащитници оценяват новите стратегии на ЕС до 2030 г.

Как фермери и природозащитници оценяват новите стратегии на ЕС до 2030 г.

Фермерските лобита и природозащитници настояват за предпазливо отношение към стратегиите „От фермата до трапезата“ и “Биологично разнообразие 2030“. Европейската комисия представи двете политики като част от Зеления пакт, предложен от председателя на институцията...
„Към устойчива хранителна система“- независим експертен доклад от научни съветници на ЕК

„Към устойчива хранителна система“- независим експертен доклад от научни съветници на ЕК

Направете храната нещо повече от стока за потребителите, призова група от водещи научни съветници в публикуван нов независим експертен доклаклад „Към устойчива хранителна система“ (ориг. англ. „Towards a Sustainable Food System“). Отношението към храната трябва да...