Европейската комисия публикува проучване относно информационните мерки по общата селскостопанска политика

Европейската комисия публикува проучване относно информационните мерки по общата селскостопанска политика

Информационната политика за Общата селскостопанска политика (ОСП) беше успешна за подобряване на разбирането и възприятията на политиката. Въз основа на данни от Евробарометър и резултати от проучване на заинтересованите страни, информираността за ОСП се е увеличила...
Моделът на семейното земеделие в ЕС е изложен на риск от изчезване, предупреждава евродепутат

Моделът на семейното земеделие в ЕС е изложен на риск от изчезване, предупреждава евродепутат

Семейното земеделие такова, каквото го познаваме е под заплаха и това може да е последното поколение семейни фермери в ЕС според Евродепутата Крис Макманус, който изрази загриженост по отношение на концентрацията на земя и призова за по-голяма предпазна мрежа за...
На 11 февруари 2021 г. се проведе видеоконферентно заседание на Експертната група по хоризонтални въпроси на ОСП

На 11 февруари 2021 г. се проведе видеоконферентно заседание на Експертната група по хоризонтални въпроси на ОСП

На 11 февруари 2021 г. се проведе видеоконферентно заседание на Експертната група по хоризонтални въпроси на ОСП – подгрупа Опростяване. Заседанието беше логическо продължение на срещата на същата експертна група, проведена на 5 февруари 2021 г. В рамките на дневния...
Устойчиво земеделие във Френска Гвиана

Устойчиво земеделие във Френска Гвиана

Отглеждане на устойчиви тропически култури в най-отдалечения регион на Европейския съюз: това прави Жулиен Вилард от 2016 г. Той напуска работата си като строителен инженер на континенталната част на Европа и става фермер във Френска Гвиана. Той създава фермата...
1 550 предложения в рамките на „Хоризонт 2020“ по поканата за Зелената сделка

1 550 предложения в рамките на „Хоризонт 2020“ по поканата за Зелената сделка

На 27 януари Европейската Комисията получи 1 550 предложения за 1 милиард евро по поканата за Зелена сделка, демонстрирайки впечатляващ отговор от изследователската общност в Европа и извън нея. Мария Габриел, комисар по иновации, изследвания, култура, образование и...
Препоръките на ЕК по отношение на стратегическия план за ОСП вече са налични и на български език

Препоръките на ЕК по отношение на стратегическия план за ОСП вече са налични и на български език

На 18 декември 2020 г. ЕК публикува препоръки за всяка държава-членка да съдейства при изготвянето на техните стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). За да се улесни този процес те вече са достъпни на езика (езиците) на съответната...