Десислава Танева: България е за запазване изключването от условност на дребните земеделски стопани в новата ОСП

Десислава Танева: България е за запазване изключването от условност на дребните земеделски стопани в новата ОСП

Поддържаме позицията си за запазване на политиката по отношение на изключването на дребните земеделски стопани от изискване за условност в новия програмен период. Условността е важно да има необходимата гъвкавост, опростени изисквания и възможност за адаптиране към...
Съветът по земеделие на ЕС обсъжда днес „зелената архитектура“ на бъдещата ОСП

Съветът по земеделие на ЕС обсъжда днес „зелената архитектура“ на бъдещата ОСП

На днешната среща на министрите по земеделие се очаква политически дебат по темата за „зелената архитектура“ в новата Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 (ОСП 2021-2027). Дебатът ще  даде насоки на финландското Председателство за бъдещо изменение...
Дигиталните технологии и Втори стълб на ОСП са сред приоритетите на българските евродепутати

Дигиталните технологии и Втори стълб на ОСП са сред приоритетите на българските евродепутати

Модерното земеделие и използването на дигитални технологии се очертават като общ приоритет в работата на българските евродепутати Атидже Алиева-Вели и Асим Адемов, които са заместници в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в новия Европейски парламент....
За напредък в дебатите за ОСП ще работи финландското председателство на Съвета на ЕС

За напредък в дебатите за ОСП ще работи финландското председателство на Съвета на ЕС

Настоящото Финландско Председателство на Съвета на ЕС се надява да постигне напредък в обсъждането на Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), информира в последния си информационен бюлетин Министерството на земеделието, храните и горите. Тези преговори...
Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на средствата, които се...
България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания

България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания

България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания в новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. Страната ни заяви това по време на последното заседание на Съвета на ЕС, предава rural.net. България подчерта...