„ОСП на фокус“ на седмата Национална среща на земеделски производители в България

„ОСП на фокус“ на седмата Национална среща на земеделски производители в България

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, експерти към проекта организираха и участваха в две ключови за ОСП теми в рамките на седмата Национална среща на земеделски производители в България. Срещата по...
Марио Милушев: За първи път друга политика изпреварва ОСП по отношение на бюджета

Марио Милушев: За първи път друга политика изпреварва ОСП по отношение на бюджета

За първи път друга политика изпреварва ОСП по отношение на бюджета. Делът на ОСП постоянно спада през последните години, като за период 2011-2017 г. е бил под 30 %. За сметка на това обаче политиката за „Други програми“ минава над 30 % и заема първо място по...
Министър Порожанов: ПРСР няма да бъде променена като цялостна стойност

Министър Порожанов: ПРСР няма да бъде променена като цялостна стойност

С около 300 млн. евро ще бъде дофинансирана ПРСР през следващия програмен период, за да няма намаление на средствата за земеделие ПРСР няма да бъде променена като цялостна стойност. Това съобщи по време на Седмата национална среща на земеделските производители в...
Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Срещата на българските земеделски производители е важно събитие, в което имах възможност да се убедя. Това каза във видеообръщение по време на Седмата национална среща на земеделските производители –  Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на...
ДФЗ обяви графика за предстоящите плащания за Кампания 2018

ДФЗ обяви графика за предстоящите плащания за Кампания 2018

На Седмата национална среща на земеделските производители изпълнителният директор на ДФЗ-РА Живко Живков обяви индикативния график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2018, които ще бъдат извършени през 2019...
ОСП след 2020: Поощренията за изпълнение на екосхемите ще бъдат чрез надбавки или компенсаторни

ОСП след 2020: Поощренията за изпълнение на екосхемите ще бъдат чрез надбавки или компенсаторни

Всяка държава членка ще има гъвкавост при определяне на съдържанието на екосхемите и при плащането с възможности за поощрения. Плащането може да бъде под формата на екологични надбавки върху базовото плащане или компенсаторно плащане за извършени разходи, или...