Кои бяха основните въпроси на заседанието на РГ „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ към Съвета на ЕС

Кои бяха основните въпроси на заседанието на РГ „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ към Съвета на ЕС

Изменения в текстовете относно еко-схемите и относно интервенциите по развитието на селските райони в областта на климата и околната среда от Проекта на Регламент за стратегическите планове бяха основните въпроси, обсъждани на заседанието на РГ „Хоризонтални...
Престои разглеждането на още 89 проекта по мярка 4.2, получили до 70 точки

Престои разглеждането на още 89 проекта по мярка 4.2, получили до 70 точки

„Престои разглеждането на още 89 проекта от хранителната индустрия по мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), получили до 70 точки“. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при откриването на нови мощности за...
Комисарите по земеделие и бюджет обсъждат преходен регламент до старта на новата ОСП

Комисарите по земеделие и бюджет обсъждат преходен регламент до старта на новата ОСП

„В Европейската комисия обсъждаме кога трябва да бъде предложен преходен регламент за Общата селскостопанска политика. Този регламент може да има срок на действие от една година.“, обясни пред журналисти в Хелзинки еврокомисарят по земеделие и развитие на селските...
Европейският парламент иска гласуване за новата ОСП през януари 2020 г.

Европейският парламент иска гласуване за новата ОСП през януари 2020 г.

След лятната ваканция членовете на Европейския парламент  от Kомисиите по земеделие (AGRI) и околна среда (ENVI) се върнаха на работа. Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде много високо в дневния ред в Европейския парламент, а неговите членове  решиха да...
До 30 ноември се удължава срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

До 30 ноември се удължава срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Земеделските стопани разполагат с още един месец, за да предоставят сертификати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. пред ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Срокът за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство е...
Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Планира се по-добра интеграция на системите за иновации в земеделието в ЕС

Производителността на тези системи варира значително в отделните държави членки Системите за обмяна на знания и иновации в земеделието трябва да бъдат по-добре интегрирани в държавите – членки от ЕС, като ЕК е предложила конкретни стъпки в бъдещата Обща...