С нов тип колективни ферми холандски семейства се борят с климатичните промени

С нов тип колективни ферми холандски семейства се борят с климатичните промени

Да бъдеш собственик на местната ферма, да избираш сам какво да се произвежда там и да се метнеш на колелото, за да отидеш да си напълниш кошницата с необходимите продукти – такова стопанство от нов тип беше създадено в Холандия с идеята да отвърне на...
ДФЗ финансира инвестициите на 880 млади фермери

ДФЗ финансира инвестициите на 880 млади фермери

ДФ „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. Те попадат в 100 процентовия бюджет по подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000...
Европейската комисия обяви официално предложение за завишена авансова подкрепа на земеделските стопани във връзка с вълните на суша, засегнали Европа

Европейската комисия обяви официално предложение за завишена авансова подкрепа на земеделските стопани във връзка с вълните на суша, засегнали Европа

Държавите Членки ще имат възможност да обосноват по-висок процент авансови плащания по директните плащания и плащания за развитие на селските райони за земеделските стопани в техните страни. За целта ДЧ, засегнати от неблагоприятни климатични условия, трябва да...
ОСП 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план

ОСП 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план

Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на селските райони. Това стана ясно по време на първата дискусия с...
Копа-Коджека: Увеличението на големината на Комисията по земеделие в ЕП показва важността на сектора

Копа-Коджека: Увеличението на големината на Комисията по земеделие в ЕП показва важността на сектора

Увеличението на броя на местата в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент от 46 на 48 илюстрира стратегическото значение на селското стопанство. Това каза Пекка Песонен, генерален секретар на най-голямата в Европа фермерска...
На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г.

На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г.

На 17.07.2019 Европейската комисия заяви, че равнището на бедност в селските райони е спаднало от 26% за 2016 г. на 24% за 2017 г., а делът на площите с биологично земеделие се е увеличил в ЕС Показателите на Общата селскостопанска политика (ОСП) допринасят за...