На 28 септември се проведе присъствено заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

На 28 септември се проведе присъствено заседание на Специалния комитет по селско стопанство в гр. Брюксел.

Председателството представи за обсъждане своите предложения за редакции на някои текстове в проектите на Регламент за стратегическите планове и Хоризонтален регламент, с оглед прецизирането им и постигане на споразумение по тях, преди формулиране на обща позиция на...
Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година

Почти 1 млрд. евро възстановени от ЕК по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за настоящата календарна година

Ръководството на ДФЗ заявява, че средствата декларирани от фонда се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им. Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ),...
Общо 33 860 заявления са подадени по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

Общо 33 860 заявления са подадени по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува информация за резултатите от приключилия на 21 септември 2020 г. прием по подмерки 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ и 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“...
Продължават дебатите по националния Стратегически план за земеделието и селските райони до 2027 г.

Продължават дебатите по националния Стратегически план за земеделието и селските райони до 2027 г.

Продължават дебатите в рамките на второто заседание на Тематична работна група за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.“ Днес се проведе първото заседание, а утре дебатите ще продължат. През втория...
До 30 ноември тече допитване на ЕК за бъдещето на селските райони до 2040 година

До 30 ноември тече допитване на ЕК за бъдещето на селските райони до 2040 година

Европейската комисия (ЕК) започна публична консултация относно бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето общество. ЕК посочва че, Европейският съюз (ЕС) има за цел да създаде дебат за бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва...
Войчеховски: ЕК разработва насоки за производството на земеделски стоки и храни в условията на криза

Войчеховски: ЕК разработва насоки за производството на земеделски стоки и храни в условията на криза

Европейската комисия работи върху създаването на План за реакция в извънредни ситуации, чиято цел е да даде насоки за производството на земеделски стоки и храни в условията на криза. Разработва се и правна рамка за засилване устойчивостта на системата на производство...