ЕК пита какво да се промени в действащата рамка за национално финансиране в земеделието

ЕК пита какво да се промени в действащата рамка за национално финансиране в земеделието

Европейската комисия пусна публична консултация за оценка на правилата за държавна помощ в земеделието, селските райони и горите. Публичното запитване е насочено предимно към държавните власти в страните-членки, които разпределят държавна помощ, бенефициенти на...
€20 млн. предвидени за проекти, свързани с иновации

€20 млн. предвидени за проекти, свързани с иновации

От успешно реализираните проекти може да се възползват всички фермери със сходен проблем Предстои да бъде отворена дългочаканата подмярка 16.1, която е насочена към създаване на иновации. По нея вече се прилага подкрепа в 26 страни и в повече от 100 национални и...
Млади земеделски стопани: един милиард евро за по-лесен достъп до финансиране

Млади земеделски стопани: един милиард евро за по-лесен достъп до финансиране

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявиха днес задействането на пакет от заеми в размер на един милиард евро, предназначени специално за младите земеделски стопани. През 2017 г. 27 % от подадените до банки искания за заем от млади...
Правителството прие Стратегията за цифровизация на земеделието в България

Правителството прие Стратегията за цифровизация на земеделието в България

Правителството  прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Документът е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция. Той е част от пакета важни документи, свързани с Общата...
От 13 май започва приемът на документи за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

От 13 май започва приемът на документи за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Документи ще...
Розино органик фарм отвори врати за фермери и студенти

Розино органик фарм отвори врати за фермери и студенти

Студенти и фермери научиха повече за биопроизводството на млечни продукти в Розино Розино органик фарм, една ферма създадена с много любов и мисъл за природата в района между Стара планина и Средна гора, в защитена зона “Натура 2000, отвори врати за фермери и студенти...