Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Срещата на българските земеделски производители е важно събитие, в което имах възможност да се убедя. Това каза във видео обръщение по време на Седмата национална среща на земеделските производители – Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на...
Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения за занаяти по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха...
ДФЗ завърши административното оценяване на 161 общински проекта

ДФЗ завърши административното оценяване на 161 общински проекта

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 161 проекта, подадени от малките общини. Инвестиционните предложения са по четири процедури, обявени чрез ИСУН. Те са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,...
100% от площите ще се следят от нова мониторингова система

100% от площите ще се следят от нова мониторингова система

Система за наблюдение и контрол ще замени настоящият начин за извършване на проверки на място. Новата мониторингова система ще проследява наличието на земеделска дейност на 100% от декларираните площи. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков по време на...
Въвеждат се малки промени при схемите за директни плащания

Въвеждат се малки промени при схемите за директни плащания

Промените в нормативната база при схемите за директни плащания за предстоящата кампания не са големи, каза Георги Праматаров, началник отдел „Идентификация на земеделските парцели“, Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ към МЗХГ. Той...
Петя Славчева: В края на март ще има нов транш директни плащания

Петя Славчева: В края на март ще има нов транш директни плащания

Общият брой на схемите и мерките, които се администрират от дирекция „Директни плащания“ е 28, а одобрението след внасянето на заявленията се прави след експертен анализ. Правят се административни и теренни проверки, а плащанията според правилата на Европейския съюз...