Божидар Иванов: Намаляването на заетостта в земеделието има логично обяснение

Божидар Иванов: Намаляването на заетостта в земеделието има логично обяснение

Доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор от Института по аграрна икономика, обясни причините за недостига на работна ръка в аграрния сектор по време на презентация, която бе част от Седмата национална среща на земеделските производители в България. „В световен...
ЕП подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на бюджета за България след 2020г.

ЕП подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на бюджета за България след 2020г.

Европейският парламент подкрепи увеличение с над 3 млрд. лв. на финансирането за България отЕвропейския съюз след 2020 година. Законодателният доклад, чийто вносител и съавтор е евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, предвижда увеличение на сегашните 14.6 млрд. лв....
България е в групата на държавите членки, които са против драстичните намаления на европейското финансиране за развитие на селските райони за периода 2021-2027 г.

България е в групата на държавите членки, които са против драстичните намаления на европейското финансиране за развитие на селските райони за периода 2021-2027 г.

По време на Съвета на 28 януари, министрите на земеделието на България и редица държави-членки (Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания) подкрепиха документ, с...
АЗПБ домакин на два семинара през месец февруари

АЗПБ домакин на два семинара през месец февруари

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) организира поредица от  два семинара на тема: „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“ . Семинарите са част от информационната кампания „CAP – Hot Spot“,...
Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Адам Шекерски: ЕК съгласува стратегическите планове с цел приспособяване към местните пазари

Срещата на българските земеделски производители е важно събитие, в което имах възможност да се убедя. Това каза във видео обръщение по време на Седмата национална среща на земеделските производители – Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на...
Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителната оценка на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения за занаяти по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха...